Dear Customer!
Foreign delivery can not be met, currently, only the territory of Hungary is our way to send an order.

Tisztelt Megrendelő!
Külföldi szállítást nem tudunk teljesíteni, jelenleg csak Magyarország területére áll módunkba rendelést elküldeni.

X
Munkavédelmi szandál 48
Munkavédelmi szandál 48 (TEVERE 48-AS)
Munkavédelmi szandál 48
Katalógus szám:TEVERE 48-AS
Cikkszám:09-004-4075-48
Ár
Nettó ár:7 500 Ft
Bruttó ár:9 525 Ft
Raktáron
Mennyiségdb
Termékleírás

TEVERE S1P SRC

35-48

 

 

 

-         préselt vastag marhabőr felsőrész

-         lélegző kopásálló bélés

-         acél orrvédelem 200 J

-         kivehető párnázott antisztatikus talpbetét

-         acél  köztalp átszúrás elleni védelem

-         PU 2D csúszásmentes,olajálló  SRC talp

-         EN20345:2011

 

 

 

 

 

A.N.C.I. Servizi S.r.l.                                                                                                            IAF

Székhelye: IT-20149 Milano, Via Monte Rosa, 21                                                    ACCREDIA

Tel.: (+39) 02 438 291                                                                                           PRD N 0171 B

Fax: (+39) 02 4800 5833

E-mail: progettispeciali@anci-calzature.com

 

 

CIMAC

Centro Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera

(Cipőipari anyagok olaszországi központja)

Székhelye: C.so G. Brodolini, 19; IT-27029 Vigevano (PV)

Tel.: (+39) 0 381 84722 · Fax: (+39) 0 381 73393 · E-mail: ce@cimacpv.it

 

 

A tagországok egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó törvényi rendelkezéseinek harmonizációját illető 89/686 EGK számú, 1989. december 21-én kelt Irányelv, valamint a 475. számú,
1992. december 04-én kelt Törvényerejű Rendelet értelmében

 

az A.N.C.I. Servizi S.r.l. – Sezione CIMAC

Centro Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera osztálya,

közösségi azonosító száma: 0465

 

ezennel kiadja

 

CE minősítési bizonyítványÁT,

 

B-Modul, 0161/21368/14 számú CE vizsgálat

 

amelynek tárgya az alábbi II. kategóriájú egyéni védőfelszerelés:

 

"TEVERE S1P SRC" megnevezésű alacsony szárú biztonsági lábbeli (félcipő)

 

Gyártó (lásd a megjegyzést):

 

EXENA SRL

VIA BREDA 7/A Z.I.A

IT-62012 Civitanova Marche MC

Italia

 

Kelt: Vigevano, 2014. június 09.

 

              [S.k. olvashatatlan aláírás]                                              [S.k. olvashatatlan aláírás]

        A CE típusvizsgálatok vezetője:                                               Műszaki vezető:

                       Pietro Biglia                                                              Giuseppe Bellotti

 

0161/21368/14 számú EC típusvizsgálati bizonyítvány, kelt: 2014. június 09., 1/4. oldal


- 2 -

 

 

CIMAC Centro Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera             IAF; ACCREDIA

 

 

1.       Egyéni védőfelszerelés mintadarabjának leírása:

 

DPI [PPE – egyéni védőfelszerelés] kategória: kettes kategória

Egyéni védőfelszerelés típusa: az EN ISO 20345:2011 számú szabvány szerint szakmai használatnak megfelelő munkavédelmi lábbeli

Modell: "A" – alacsony szárú biztonsági lábbeli

Besorolás: I – bőrből és egyéb anyagokból készült lábbeli, teljesen gumiból vagy teljesen műanyagból készült lábbelik kivételével

Méretsor: 35 - 48 (francia pontok)

Alak azonosítója: FORMA 2

Technológia: fröccsöntött

A lábbeli kiképzése: fémet tartalmazó orrész "AC002.02"

                                 átlyukadásnak ellenálló, fémet tartalmazó talplemez "AC002.01"

                                 sarokbetét kódja "AC001.418"

 

[Ld. ábra]

 

0161/21368/14 számú EC típusvizsgálati bizonyítvány, kelt: 2014. június 09., 2/4. oldal

 

 

2.       Egyéni védőfelszerelés vizsgálatánál alkalmazott szabványok:

 

A modell megfelelőségét ellenőrizni hivatott vizsgálatokat és méréseket (a 89/686/CEE Irányelv 10. szakasza - 768/08/CE B modul szerint) elvégeztük, alkalmazva az 1907/2006/CE Szabályzat XVII. Melléklete szerinti alábbi harmonizált szabványok rendelkezéseit az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

 

·                EN ISO 20344:2011 – Egyéni védőfelszerelések – Lábbelik vizsgálati módszerei

·                EN ISO 20345:2011 – Egyéni védőfelszerelések – Munkavédelmi lábbelik

·                EN 12568:2010 – Talp- és lábvédő eszközök – Orr és talp átlyukasztása ellen védő eszközök vizsgálati módszerei

 

 

3.       A vizsgálatok és tesztek eredményeit az alábbi jegyzőkönyvek tartalmazzák:

 

C.I.M.A.C.                    RP 2014/0986-4-RP-2                2014. június 09.

C.I.M.A.C.                    RP 2014/0986-4-RP-3                2014. június 09.

C.I.M.A.C.                    RP 2014/0986-4-RP-4                2014. június 09.


- 3 -

 

 

4.       Az egyéni védőfelszerelés jellemzői:

 

A "TEVERE S1P SRC" megnevezésű alacsony szárú biztonsági lábbeli megfelel az alábbi előírásoknak:

 

EN ISO 20345:2011 számú szabvány 2. rész előírásai biztonsági lábbelik számára

EN ISO 20345:2011 számú szabvány 18. rész alábbi további előírásai (Kategória S1-P):

 

§   zárt sarok-rész

§   antisztatikus tulajdonságok

§   sarok-rész energia-elnyelő képessége

§   a lábbeli alja átszúrással szemben ellenálló

§   talp ellenállása szénhidrogénekkel szemben

§   talp mintázata.

 

A talp csúszásgátló képessége megfelel az EN ISO 20345:2011 számú szabvány előírásainak, "SRC" tartozék.

 

A lábbeli bőr és szövet alkatrészei veszélyes anyagok (azo-színezékek) tartalma szempontjából megfelelnek az 1907/2006/CE Szabályzat XVII. Melléklete szerinti harmonizált szabványok rendelkezéseinek és utólagos módosítások és kiegészítések követelményeinek.

 

 

0161/21368/14 számú EC típusvizsgálati bizonyítvány, kelt: 2014. június 09., 3/4. oldal

 

 

5.       Az egyéni védőfelszerelés jelölése:

 

A lábbelin az alábbi tájékoztatást kell világosan és letörölhetetlenül feltüntetni:

 

§   "CE" jel

§   gyártás időpontja (hó, év)

§   árucikk márkaneve: "TEVERE"

§   szabványi hivatkozás: EN ISO 20345:2011 (lásd Megjegyzések)

§   a nyújtott védelemre jellemző piktogramok és/vagy besorolási kódok: S1-P-SRC
(lásd Megjegyzések)

§   a gyártó cégneve: "EXENA"

§   a lábbeli mérete


- 4 -

 

 

6.       Megjegyzések:

 

§    "Piacra bocsátás" - adott termék engedélyezése forgalmazásra, fogyasztásra, illetve használatra az EU piacán, kereskedelmi tevékenység során, visszterhes feltételek mellett, vagy ingyenesen.

 

§    "Piaci bevezetés" - adott termék első piacra bocsátása az EU piacán.

 

§    "Gyártó" - természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, tervezi vagy gyártatja, és a piacon saját neve, védjegye alatt forgalmazza.

 

§    "Meghatalmazott" - az EU területén székelő természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól írásos megbízást kapott, ami engedélyezi bizonyos tevékenységekben gyártó nevében eljárni, hivatkozással a gyártó kötelezettségére a hatályos EU törvényi rendelkezések szerint.

 

§    "Harmonizált szabvány" - a 98/34/EK Irányelv I. Mellékletében felsorolt európai szabványosító szervezet által elfogadott szabvány, a Bizottság által az Irányelv 6. szakasza szerint benyújtott igénylés alapján.

 

§    "Akkreditáció" - nemzeti akkreditáló szervezet által kibocsátott jóváhagyás, amely igazolja, hogy a megfelelőséget értékelő adott szervezet a harmonizált szabványban meghatározott kritériumoknak, illetve esetenként további követelményeknek megfelel, ideértve a vonatkozó ágazati programokat is, és jogosult a megfelelőséget értékelő tevékenységet ellátni.

 

§    "Megfelelőség értékelése" - folyamat, melynek rendeltetése eldönteni, hogy adott termék, eljárás, szolgáltatás, rendszer, szervezet vagy személy a vonatkozó előírásoknak megfelel.

 

§    "Visszahívás" - korábban már a végső felhasználó rendelkezésére bocsátott termék visszavételét illető rendelkezés.

 

§    "Visszavonás" - a szállítási láncba került termék piacra bocsátását megakadályozni hivatott rendelkezés.

 

§    "CE jelölés" - Gyártó ezzel a jelöléssel igazolja, hogy terméke az EU harmonizált szabványokba foglalt rendelkezéseinek megfelel.

 

§    Jelen CE igazoló bizonyítvány kizárólag a vizsgált egyéni védőfelszerelés típusára vonatkozik.

 

§    Jelen CE igazoló bizonyítványt másolni csakis teljes egészében szabad. A másolat az eredetinek mindenben meg kell feleljen, kicsinyített méretben is olvasható kell legyen, és fel kell rajta tüntetni az alábbi hivatkozást: "Az eredetivel megegyező másolat".

 

2014/0986-4-CECB-6

 

0161/21368/14 számú EC típusvizsgálati bizonyítvány, kelt 2014. június 09., 4/4. oldal

 

Legutoljára megtekintett termékek
Akciók
Összehasonlítás

Összehasonlítás

A Webshopban található veszélyes keverékek biztonságtechnikai adatlapjai jelenleg nem teljeskörűek (feltöltés alatt). Az adatlapok beszerezhetősége: kesmarkiz@axial.hu vagy faragor@axial.hu e-mail címről, illetve az Axiál Kft üzleteiből történik.